Likwidatorzy Stowarzyszenia Orelec (KRS 0000278675) podają do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 25.07.2021 roku, wszczęta została procedura likwidacji Stowarzyszenia.
Na likwidatorów wyznaczono: Jana Skocelasa, Leona Dobrowolskiego, Ryszarda Słotwińskiego i Agnieszkę Kozłowską-Kołtun.
Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia Orelec zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 20.12.2021 r.
Postępowanie likwidacyjne nadal trwa, do dnia 12 czerwca 2022 r., kiedy odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Orelec w likwidacji, którego celem będzie dopełnienie formalności związanych ze złożeniem wniosku o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru KRS.

ZAPROSZENIELikwidatorzy Stowarzyszenia Orelec

zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców naszej wsi


na XV Walne Zebranie Stowarzyszenia Orelec w likwidacji
w niedzielę 12 czerwca 2022 o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Orelcu


Porządek zebrania:


  1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań likwidatorów za 2021 i 2022 rok.
  2. Zatwierdzenie sprawozdań likwidacyjnych Stowarzyszenia Orelec.
  3. Podjęcie uchwały o zakończeniu likwidacji.


Likwidatorzy Stowarzyszenia