Stowarzyszenie OrelecDzięki uprzejmości naszego Partnera Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" do roku 2015 zbieraliśmy 1% w akcji
"1% dla mojej organizacji". W latach 2008, 2009, 2012 otrzymaliśmy dotacje na łączną kwotę 11345,23 zł, które spożytkowaliśmy dla dobra naszej szkoły i przedszkola. Mamy nadzieję, że nasz Partner przekaże nam środki za lata 2012, 2013, 2014, (w sumie 7108.52 zł). Zestawienie zebranych środków i otrzymanych dotacji w zakładce PRZYJAZNA SZKOŁA-projekty

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"

Stowarzyszenie Orelec > „FITROOM" dla turystów w Orelcu

„FITROOM" dla turystów w Orelcu

Od czerwca do sierpnia 2014 r. w ramach projektu zrealizujemy najważniejsze działania: odnowimy przestronny korytarz i przekształcimy go w „FITROOM" - salę do prowadzenia zajęć typu fitness, tanecznych, doposażymy go w sprzęt gimnastyczny i audiowizualny oraz szafy do przechowywania sprzętu sportowego i odzieży osób biorących udział w zajęciach.
wydamy i roz kolportujemy w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych ulotki promujące projekt, w tym: zajęcia i warsztaty min. dla turystów, kontakt do animatora działań i informacji turystycznej (którego zatrudnimy dzięki realizacji projektu). Ponadto dodamy nową ofertę do strony internetowej stowarzyszenia oraz zachęcimy okolicznych właścicieli gospodarstw agroturycznych do umieszczenia (zlinkowania) jej na swoich stronach www co wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej Orelca i wskaże na aktywność, którą można uprawiać także poza sezonem turystycznym.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką - Polska.

Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom:                                                                Beneficjent:

    
         

logo SO

 


W miarę realizacji projektu zamieszczać będziemy kolejne ważne informacje (najświeższe na górze):

6. Animator działań Stowarzyszenia Orelec p. Renata Jakiel ( tel. 785 536 797) zaprasza na zajęcia fitness we wtorki i czwartki o godz. 18°°.

5. Czas realizacji tak szybko mija, że już jesteśmy po najważniejszych pracach i na szczęście zdąrzyliśmy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Tak prezentuje się efekt naszej pracy FITROOM zamiast starego korytarza szkolnego.

  

4. Zapytanie ofertowe nr 2/07/2014 (Orelec, 11 lipca 2014)
W związku z realizacją projektu „FITROOM" dla turystów w Orelcu zapraszamy do złożenia oferty na: dostawę 50 m2 korkowych paneli ściennych do budynku NSP Orelec

do pobrania szczegóły zapytania i formularz oferty:   

Zapytanie ofertowe3.pdf,        Zal_1_do_zapytania_formularz_oferty.doc


3. Zapytanie ofertowe nr 1/07/2014 (Orelec, 11 lipca 2014)
W związku z realizacją projektu „FITROOM" dla turystów w Orelcu zapraszamy do złożenia oferty na: dostawę 100 m2 paneli podłogowych do budynku NSP Orelec.

do pobrania szczegóły zapytania i formularz oferty:   

Zapytanie ofertowe2.pdf,        Zal_1_do_zapytania_formularz_oferty.doc


2. Prace remontowe postępują - spróchniała podłoga zerwana, zmodernizowana instalacja c.o. na korytarzu, ułożona izolacja pozioma i na koniec wylana wylewka betonowa. (Orelec, 03 lipca 2014)


1. Zapytanie ofertowe nr 1/06/2014 (Orelec, 18 czerwca 2014)
W związku z realizacją projektu „FITROOM" dla turystów w Orelcu  zapraszamy do złożenia oferty na: przeprowadzenie prac remontowych w budynku NSP Orelec

do pobrania szczegóły zapytania i formularz oferty:   

Zapytanie ofertowe1.pdf,        Zal_1_do_zapytania_formularz_oferty.doc