Działanie projektowe „Oreleckie przedszkole szansą dla młodych”.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przystąpiliśmy do realizacji projektu, najważniejszego dla rozwoju naszej wsi, bo inwestującego w rozwój najmłodszych mieszkańców pt. „Oreleckie przedszkole szansą dla młodych”.   Dofinansowanie w wysokości 99976 zł. Projekt realizujemy w partnerstwie z Gminą Olszanica.

Bez wielkiego zaangażowania praktycznie wszystkich rodziców przyszłych przedszkolaków, a często także wujków i dziadków nie podołalibyśmy ogromowi prac remontowych w celu przekształcenia dawnej klasy nr 5, toalet żeńskich i kuchni w kompleks przedszkolny spełniający wszelkie współczesne wymogi (z dotacji mogliśmy pokryć jedynie część kosztów materiałów remontowych i wyposażenia wnętrz). Jeszcze w trakcie prac wystąpiliśmy z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Lesku w sprawie wydania opinii sanitarnej oraz z zakresu ochrony ppoż. pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie przedszkola. Do końca września uzyskaliśmy komplet pozytywnych opinii. Następnie wystąpiliśmy z wnioskiem do Wójta Gminy Olszanica o rejestrację Punktu Przedszkolnego w Orelcu (PPO), wcześniej przygotowano niezbędną dokumentację.

Dnia 02.10.2008 r. PPO został formalnie zarejestrowany, a swoją działalność rozpoczął zgodnie z planem - 1 września 2008 r.
Przedszkole w Orelcu:
http://przedszkole.orelec.pl/