OGŁOSZENIA ZARZĄDU

(najnowsze na górze)

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Orelec

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia
oraz mieszkańców naszej wsi

na  XIV  Walne Zebranie

Stowarzyszenia Orelec

w niedzielę  25 lipca o godz. 18 00

w świetlicy wiejskiej w Orelcu

 

Porządek  zebrania:

1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 r.

2. Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Orelec.


 

Zarząd Stowarzyszenia

 

----------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie


Zarząd Stowarzyszenia Orelec

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia
oraz mieszkańców naszej wsi

na  XIII  Walne Zebranie

Stowarzyszenia Orelec

w niedzielę 09 sierpnia 2020 r. o godz. 17 00

w przedszkolu w Orelcu

Porządek  zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu podsumowujące działalność Stowarzyszenia Orelec za 2019 r.

(zobacz sprawozdanie finansowe i merytoryczne, klikając w odpowiedni link)

2. Przedstawienie przez komisję rewizyjną opinii dotyczącej sprawozdań zarządu za 2019 rok.

3. Zatwierdzenie w/w sprawozdań.

4. Sprawy różne.

Zarząd Stowarzyszenia

 

----------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Orelec

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia
oraz mieszkańców naszej wsi

na  XII  Walne Zebranie

Stowarzyszenia Orelec

w środę  10 kwietnia 2019 r. o godz. 18 30  19 30

w przedszkolu w Orelcu

Porządek  zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu podsumowujące działalność Stowarzyszenia Orelec za 2018 r.

(zobacz sprawozdanie finansowe i merytoryczne, klikając w odpowiedni link)

2. Przedstawienie przez komisję rewizyjną opinii dotyczącej sprawozdań zarządu za 2018 rok.

3. Zatwierdzenie w/w sprawozdań.

4. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na  kolejną kadencję.

 5. Wypracowanie zadań do realizacji na przyszłość.

6. Sprawy różne.

Na zebraniu będzie możliwość wypełnienia deklaracji członkowskich przez osoby, które chciałyby się włączyć w nasze działania.

Zarząd Stowarzyszenia

 

----------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE


Zarząd Stowarzyszenia Orelec

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia
oraz mieszkańców naszej wsi

na  X  Walne Zebranie

Stowarzyszenia Orelec

w niedzielę  19 marca o godz. 17 00

w budynku Szkoły w Orelcu

Porządek  zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu podsumowujące działalność Stowarzyszenia Orelec za 2016 r.

2. Przedstawienie przez komisję rewizyjną opinii dotyczącej sprawozdań zarządu za 2016 rok.

3. Zatwierdzenie w/w sprawozdań.

4. Wypracowanie zadań do realizacji na przyszłość.

5. Sprawy różne.

Na zebraniu będzie możliwość wypełnienia deklaracji członkowskich przez osoby, które chciałyby się włączyć w nasze działania.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Orelec

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia
oraz zainteresowanych dobrem naszej szkoły i wsi

na IX Walne Zebranie
Stowarzyszenia Orelec

w niedzielę 10 kwietnia o godz. 17.30
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orelcu

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu podsumowujące działalność Stowarzyszenia Orelec za 2015 r.

ze sprawozdaniem finansowym przygotowanym przez naszego Księgowego można zapoznać się klikając w odpowiedni link (sprawozdanie finansowe za 2015, bilans na 31 grudnia 2015, rachunek zysków i strat za 2015 r.)
2. Przedstawienie przez komisję rewizyjną opinii dotyczącej sprawozdań zarządu za 2015 rok.
3. Zatwierdzenie w/w sprawozdań.
4. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

5. Wypracowanie zadań do realizacji na przyszłość.
6. Sprawy różne.


Na zebraniu będzie możliwość wypełnienia deklaracji członkowskich przez osoby, które chciałyby się włączyć w nasze działania.


Zarząd Stowarzyszenia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Orelec

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia

na  

II  Nadzwyczajne  Zebranie

Stowarzyszenia Orelec

w środę  10 czerwca o godz. 19 45

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orelcu

 

W związku z ubieganiem się o status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) dla naszego stowarzyszenia, zachodzi konieczność dostosowania statutu tak by spełniał wymogi stawiane przez Krajowy Rejestr Sądowy przy rejestracji jako OPP.

 

Jedynym punktem zebrania będzie zmiana statutu.

 

Z aktualną i proponowaną treścią statutu można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.stowarzyszenie.orelec.pl (klikając w ten link) lub odebrać wersję drukowaną w oreleckiej szkole.

 

Serdecznie zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie

 

Zarząd Stowarzyszenia