PRZYJAZNA SZKOŁA-projekty

Od 2007 roku jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła" z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Chopina 2c i uczestniczymy w akcji "1% dla mojej organizacji". Poniżej przedstawiamy kwoty jakie w kolejnych latach zebraliśmy dzięki uczestnictwu w tej akcji (informacje pobrane ze strony Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" - podstrona o Stowarzyszeniu Orelec jako Partnerze):

Rok zebrane środki wykorzystana dotacja co sfinansowano?
2007 228,90 zł 0,00 zł --------------------------------
2008 7805,91 zł 5 624,41 zł
Zakup oprogramowania biurowego i antywirusowego, czterech okien z usługą montażową do sali przedszkolnej i kuchni oraz drzwi bocznych do budynku szkoły
2009 3831,10 zł 2525,00 zł zakup dwóch okien z usługą montażową do szkolnego korytarza (w tym 1 pogrubione na styku z kuchnią)
2010 2 029,73 zł 0,00 zł zebrane środki policzono z kwoty dostepnej 1522,30 zł, która stanowi 75% wpływu ponieważ w rubryce zebrane środki wyświetlała się kwota 0,00 zł
2011 2 898,00 zł 0,00 zł zebrane środki policzono z kwoty dostepnej 2173,50 zł, która stanowi 75% wpływu, ponieważ w rubryce zebrane środki wyświetlała się kwota 0,00 zł
2012 3 307,60 zł 3195,82 zł

zebrane środki policzono z kwoty dostepnej 2480,70 zł, która stanowi 75% wpływu, ponieważ w rubryce zebrane środki wyświetlała się kwota 0,00 zł

za kwotę 3195,82 zł zakupiono olej opałowy do ogrzewania szkoły i przedszkola w Orelcu

2013 3 345,07 zł 0,00 zł zebrane środki policzono z kwoty dostepnej 2508,80 zł, która stanowi 75% wpływu, ponieważ w rubryce zebrane środki wyświetlała się kwota 0,00 zł
2014 3 054,27 zł 0,00 zł

zebrane środki policzono z kwoty dostepnej 2290,70 zł, która stanowi 75% wpływu, ponieważ w rubryce zebrane środki wyświetlała się kwota 0,00 zł

w 2014 złożyliśmy wniosek, umowę nr W-259/A/2014/11/30, na kwotę 4989,50 zł dostaliśmy w 2015, podpisaną odesłaliśmy niezwłocznie (do dzisiaj 26.04.2016 nie otrzymaliśmy ani podpisanej umowy ani dotacji)

2015 ? 0,00 zł --------------------------------

 

RAZEM

 

26500,58zł

 

11 345,23 zł

Uwaga informacje o zebranych środkach zostały skopiowane bądź obliczone na podstawie informacji zawartych na ww stronach dostępnych po kliknięciu w link z odpowiednim rokiem

W informacji z ostatniego dostępnego na dzień dzisiejszy roku 2014 wynika, że możemy wykorzystać 7108,52 zł. Mamy nadzieję, że nasz Partner przekaże nam w końcu środki za lata 2012, 2013, 2014 i za 2015, z którego środki pokażą się niebawem (na składanie PIT-ów za 2015 rok pozostało jeszcze kilka dni).

Notatkę sporządził Jan Skocelas dnia 26 kwietnia 2016 r.