Projekt ”Bieszczadzka architektura inspiracją kreatywnych działań społeczności Orelca”

Z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Kultura Bliska” pt.”Bieszczadzka architektura inspiracją kreatywnych działań społeczności Orelca”. Dotacja w wysokości 5.000,00 zł.

Kontynuując projekt w 2008 r. uzyskano zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu (delegatura w Krośnie) na remont ogrodzenia wokół starego kościoła, remont połączony z warsztatami snycerki ukończyliśmy w sierpniu, przeprowadzono warsztaty bibułkarskie i wypieków obrzędowych, KGW zorganizowało kiermasz wielkanocny, zorganizowaliśmy wystawę starych fotografii zebranych z albumów mieszkańców, której towarzyszył poczęstunek chlebem wypieczonym przez dziewczyny z KGW. Realizacja tego projektu połączyła pokolenia- jak się okazuje na zachowaniu zabytków i historii naszej wsi, także tej wyrytej w starej fotografii, zależy nie tylko najstarszym mieszkańcom Orelca.

Projekt koordynował Ryszard Słotwiński.

Zobacz prezentację