RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Projekty zrealizowane dzięki grantom udzielonym w ramach PROGRAMU WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

2009 r. „Tołhaj motorem rozwoju wsi"

Na realizację projektu otrzymaliśmy grant w kwocie 3.825 zł

W centrum wsi postawiliśmy dwuipółmetrową rzeźbę zbójnika karpackiego - tołhaja uwięzionego w żelaznej klatce. Rzeźba została wykonana przez znanego lokalnego artystę Adama Przybysza, który poprowadził także dla zainteresowanych warsztaty rzeźbiarskie i umieszczona na specjalnie przygotowanej skalnej półce wykonanej przez wolontariuszy w ramach prac ziemnych. Monument ten jest istotnym i bardzo atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej nie tylko Bieszczadów, ale także międzynarodowego szlaku zbójnickiego „Zbójnicki szlak przez Karpaty" w Europie. Odsłonięcie pomnika odbyło się 16 sierpnia i połączone było z lokalnym festynem i zbójnicką biesiadą przygotowaną przez oreleckie Koło Gospodyń Wiejskich. Odsłonięcia dokonali wspólnie wójt Gminy Olszanica Krzysztof Zapała wraz z sołtysem Orelca Józefem Dobrowolskim, przecinając liny siekierkami. Obok pomnika zostały ustawione dyby (atrakcja dla przejeżdżających turystów, którzy chętnie się w nie zakuwają podczas fotografowania), w które jako pierwszy został zakuty Wójt naszej Gminy.Postawienie rzeźby w miejscowości i promocja jej na lokalnych portalach internetowych sprawiła, że wycieczki autokarowe i turyści indywidualni, przejeżdżający przez Orelec, z zaciekawieniem zatrzymują się przy pomniku. Informacje o zbójniku znalazły się także w przygotowywanych przewodnikach „Na bieszczadzkich obwodnicach". W pobliżu rzeźby powstała karczma „Swojskie jadło", gdzie przejeżdżający goście mogą się zatrzymać. O tym, skąd się zbójnik wziął w Orelcu powstała legenda rozpropagowana w artykułach o zbójniku. W odsłonięciu tołhaja i festynie, trwającym do późnych godzin nocnych, uczestniczyło kilkaset osób. Zaprosiliśmy również kilkudziesięciu przewodników ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty, którzy na co dzień promują w swojej pracy Orelec i tołhaja. Impreza odsłonięcia połączona była również z promocją książki Stanisława Orłowskiego „Tołhaje, czyli zbójnictwo w Bieszczadach". W roboczym spotkaniu organizacyjnym (3 lipca 2009r.) uczestniczyło 20 osób, które oferowały swoją pomoc w realizacji projektu. Zakres prac sprawił, że w efekcie w działania projektowe zaangażowanych było ponad 80 osób - nie tylko z Orelca, ale z całego regionu. Większość prac wykonana została przez wolontariuszy (transport lipowego klocka, uporządkowanie terenu i przygotowanie pod prace koparki, układanie kamienia na zepchanej półce, przewóz i mocowanie pomnika, wykonanie żelaznej klatki, budowa i montaż dyb).

Fotografia poniżej przedstawia tablicę pamiątkową zaprojektowaną przez Marylę Orłowską

W przyszłości planujemy zagospodarować otoczenie wokół rzeźby - wykonać stylowe ławki, kosze na śmieci - nie udało się tego zrobić w ramach działań projektowych ze względu na brak funduszy na zakup odpowiednich materiałów. Dzięki pomnikowi tołhaja Orelec nie jest już anonimową miejscowością na mapie Bieszczadów, lecz kojarzony jest z nietypową atrakcją w skali Karpat.


Fotografia poniżej przedstawia jedną z licznych grup odwiedzających Tołhaja w Orelcu


2014 r. „Nareszcie bezpieczniej - wykonanie I odcinka chodnika wiejskiego"

Na realizację projektu otrzymaliśmy grant w kwocie 9910 zł

dzięki otrzymanemu grantowi osiągnięto efekt rzeczowy w postaci:
Pierwszego odcinka (ok. 85 m) chodnika wiejskiego powstałego w wyniku przebudowy fragmentu drogi gminnej w Orelcu przy „Starym Kościele", polegającej na poszerzeniu konstrukcji jezdni o 1,6 mb na długości ok. 85 mb.
Poszerzenie i wykonanie chodnika odbyło się poprzez:
· wykonanie robót ziemnych, zdjęcie humusu z istniejącego rowu,
· wykonanie utwardzenia i odwodnienia od strony skarpy (wschód),
· ustawienie krawężników i obrzeży,
· wykonanie nawierzchni chodnika na poszerzonym odcinku z kostki brukowej,
· zabetonowanie połączenia istniejącej jezdni z chodnikiem
Łącznik umożliwia odprowadzenie wody deszczowej oraz zniechęca kierowców do najeżdżania na chodnik, który posłuży pieszym nie mającym do tej pory w obrębie istniejącego pasa drogowego wydzielonego przejścia.
Poszerzenie nawierzchni drogi poprzez wykonanie chodnika znacznie poprawiło warunki poruszania się po drodze i zapewnia bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zmodernizowana droga poprawiła estetykę otoczenia w pobliżu zabytkowej drewnianej cerkwi, przyczynia się do bezpieczniejszej wędrówki biegnącym tym odcinkiem szlakiem turystycznym, oraz umożliwia wyminięcie pojazdów na tym stromym i niebezpiecznym odcinku drogi.
Zakres prac sprawił, że w efekcie w działania projektowe zaangażowanych było ponad 25 osób oraz nieodpłatnie ciężki sprzęt z firmy Pana Leona Dobrowolskiego (samochód ciężarowy do wywożenia urobku z korytowania i rozwożenia kruszywa na podbudowę, duża i mała koparka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy) i betoniarka od Pana Janusza Demkowicza oraz ciągniki z ładowarką od Panów Stanisława Macha i Andrzeja Kozy. Nad jakością prac czuwał Pan Zbigniew Zaniewicz, który okazał się nie tylko świetnym operatorem koparki, ale i specem od wykonania solidnej podbudowy i ułożenia krawężników drogowych, obrzeży i kostki brukowej. Wszystkie prace zostały wykonane przez wolontariuszy (projekt chodnika, zakupy materiałów, korytowanie, wykonanie solidnej podbudowy i odwodnienia, ułożenie krawężników, obrzeży i kostki brukowej, betonowanie łącznika). Przy skarpie wzdłuż ogrodzenia „Starego Kościoła" zamierzamy wykonać przy chodniku opór/murek z kamienia lub płyt prefabrykowanych z fakturą kamienia rzecznego z wkomponowanymi w całość ławkami.
W przyszłości planujemy wykonać 2 kolejne odcinki chodnika tak by można było bezpiecznie poruszać się tą drogą wiejską.

Kolaż utworzony ze zdjęć wykonanych na miejscu działań od marca do końca czerwca 2014 r.

kolaż zdjęć z realizacji